Keturunan Mulia Nabi Muhammad Sudah Punah?

Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid

SILSILAH KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW SUDAH TERPUTUS?

Diantara syubhat yang banyak disebarkan kepada masyarakat awam dengan tujuan menjauhkan ulama, terutamanya yang memiliki nasab hingga Rasulullah SAW, adalah syubhat bahwasannya keturunan dari manusia agung, Rasulullah SAW, sudah terputus. Artinya, tidak ada lagi yang namanya cucu Rasulullah SAW ataupun keturunan Rasulullah SAW.

Namun, benarkah demikian?

SIAPA YANG PERTAMA KALI MENGATAKAN BAHWA KETURUNAN NABI SAW TERPUTUS?

Orang yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW putus keturunannya bernama Al ‘Ash bin Al Wail Assahmy.

Ini terjadi ketika wafat putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Qasim (dalam riwayat lain Ibrohim), Al ‘Ash berkata “Muhammad putus keturunannya”.

Perlakuan/perkataan Al ‘Ash tersebut membuat sakit hati Pimpinan Para Rasul tersebut. Dalam kesedihannya Rasulullah SAW tertidur, kemudian Allah SWT menghibur beliau dengan turunnya Surat Al Kautsar sekaligus sebagai bantahan terhadap ucapan Al ‘Ash tersebut dengan Firman Nya:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (QS Al-Kautsar: 1-3)

Lihatlah betapa Allah murka terhadap orang yang telah membuat sedih kekasihnya tersebut, hingga Allah menyebutnya “musuhmu”. Hal ini karena Al ‘Ash telah lancang dengan berkata bahwa “Muhammad putus keturunannya”. Semoga kita tidak mengikuti jejak Al ‘Ash. Aamiin.

DO’A NABI SAW UNTUK KEBERKAHAN KETURUNAN DARI ANAKNYA, FATHIMAH AZ-ZAHRA

Do’a Nabi SAW untuk Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah Az-Zahra.

“Ya Allah, berkahilah keturunan mereka berdua” (H.R. An Nasai)

“ Semoga Allah mengeluarkan dari mereka berdua keturunan yang banyak dan baik”. (H.R. Ahmad)

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berdo’a “ Semoga Allah merukunkan mereka berdua dan memperbaiki kualitas keturunannya dan menjadikan keturunan mereka berdua pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah dan pemberi rasa aman bagi umat”. Hadits-hadits tersebut disebutkan dalam kitab Ash Shawaiq karya Imam Ibnu Hajar Al Haitamy.

Apakah Allah Yang Maha Pemurah berkenan mengecewakan kekasihnya yang diutus sebagai Rahmat bagi seluruh umat itu?

ANAK LAKI-LAKI RASULULLAH SAW MENINGGAL SEMUA, LALU DARI SIAPA NASAB BAGINDA TERUS BERLANJUT?

Allah SWT mengkhususkan beberapa perkara untuk Rasulullah SAW yang tidak sama dengan umat Beliau. Contohnya adalah jumlah istri dan tentang nasab ini.

Ketika umat beliau dibatasi untuk memiliki maksimal 4 istri sekaligus, beliau diizinkan untuk lebih. Sedangkan dalam perkara nasab, berlanjutnya silsilah bagi umat Islam adalah melalui anak laki-laki. Namun, khusus Baginda Nabi SAW, jalur nasab beliau turun melalui anaknya, Sayyidah Fathimah Az-Zahra.

“Setiap anak bernisbah kepada ayahnya kecuali anak-anak Fathimah, akulah wali dan nisbahnya” (H.R. Hakim).

“Setiap sebab (penyebab pertalian keturunan) mahupun nasab (pengikat garis keturunan) akan terputus pada hari kiamat, kecuali sebab dan nasabku. Dan setiap keturunan dinisbatkan kepada pengikat keturunannya yakni ayah mereka, kecuali putera-putera Fatimah, maka sesungguhnya akulah ayah mereka dan tali pengikat keturunan mereka” (Riwayat Al-Baihaqi, Al-Tabrani & lain-lain)

—————

Al Imam Musa Al Kadzim bin Ja’far Ashshodiq {bin Muhammad Al Baghir bin Ali Assajjad bin Al Husen putra Imam Ali dan Sayidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW}, pernah ditanya oleh Harun Ar Rasyid,

“Kalian mengaku keturunan Nabi Muhammad, bukankah seseorang bernisbah kepada kakek dari ayah bukan kakek dari ibu?”

Al Imam Musa membaca Surat Al An’am, ayat 84-85 yang berbunyi,

“Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya’qub kepadanya. kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) Yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. – Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. semuanya Termasuk orang-orang yang shaleh”.

Lalu Beliau berkata “Bukankah Nabi Isa tidak mempunyai ayah?” tetapi dalam ayat ini Nabi Isa dikelompokan dalam cucu keturunan Nabi Nuh AS, begitu pula yang terjadi pada kami”.

IMAM MUHAMMAD/AHMAD BIN ABDULLAH AL-MAHDI ADALAH CUCU RASULULLAH SAW

Rasulullah SAW bersabda;

“Tidak akan sirna (berakhir) dunia ini sampai ada seorang laki–laki dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku.” (HR Abu Dawud)

“Kalau saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari saja, (Za`idah berkata dalam haditsnya) sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut sampai Allah mengutus kepadanya seorang laki-laki dari KETURUNANKU atau dari KELUARGAKU. Namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana (sebelumnya) dunia telah dipenuhi dengan kedzaliman dan kelaliman.” (HR Abu Dawud)

“Al-Mahdi berasal dari KETURUNANKU, keturunan dari Fathimah.” (HR. Abu Dawud no. 4284, At-Tirmidzi, Ibnu Majah no. 4086)

Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kelak Imam Mahdi adalah cucu Rasulullah SAW dari keturunan Imam Hasan bin Ali semoga Allah meridhoi mereka dan keluarganya.

BERPEGANG TEGUH KEPADA QUR’AN DAN AHLI BAIT NABI SAW

“Kutinggalkan kepada kalian dua peninggalan: KITABULLAH sebagai tali yang terbentang antara langit dan bumi, dan KETURUNANKU (AHLUL BAITKU). Sesungguhnya kedua-duanya itu tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di Haudh (telaga di surga)”.

(HR Imam Ahmad bin Hanbal dari hadits Zaid bin Tsabit dan dari dua shohih Bukhori-Muslim. Yang pertama pada halaman 182 dan yang kedua pada akhir halaman 189 jilid V. Dikeluarkan juga oleh Abu Syaibah, Abu Ya’la dan Ibnu Sa’ad. ‘Kanzul Ummal’ jilid 1, halaman 47 hadits no.945).

Kutipan dari FB Abu Nawas Majdub, dari Habib Muhammad bin Alwy al-Haddad disertai tambahan. Wallahu a’lam.

You Might Also Like

14 Comments

 1. 1

  berarti matrilineal dong, setau saya islam itu bin/binti bapak nya. kecuali anak yang lahir diluar perkawinan harus bin/binti ibu nya.
  harusnya hasan dan husein itu bin ali bin abi thalib RA. jadi keturunan ali bin abi thalib. bukan bin fatimah binti muhammad.

 2. 3

  Utk lebih lengkapnya keterangan tentang keturunan nabi dab kemuliaan mereka silahkan klik http://www.everyoneweb.com/tabarruk bab sebelas

 3. 4

  ISLAM TIDAK MENGENAL ISTILAH KETURUNAN RASUL, KETURUNAN NABI ATAUPUN KETURUNAN AHLUL BAIT

  Ada artikel dengan judul: Keturunan Mulia Nabi Muhammad Sudah Punah?

  http://nettik.net/keturunan-nabi-muhammad/

  Dari judulnya, si penulis sudah terkesan ‘melecehkan’ Nabi Muhammad SAW dengan menganggap keturunan Nabi Muhammad SAW sudah punah? Kata ‘sudah punah’ ini tidak elok dan wajar ditempat sebagai judul suatu artikel yang membahas peran dan keturunan Nabi Muhammad SAW, apa tidak ada kata lain selain ‘PUNAH” itu? Ya saya hanya bisa berucap ASTAGHFIRULLAH.

  Selanjutnya sang penulis mengemukakan sbb.: Diantara syubhat yang banyak disebarkan kepada masyarakat awam dengan tujuan menjauhkan ulama, terutamanya yang memiliki nasab hingga Rasulullah SAW, adalah syubhat bahwasannya keturunan dari manusia agung, Rasulullah SAW, sudah terputus. Artinya, tidak ada lagi yang namanya cucu Rasulullah SAW ataupun keturunan Rasulullah SAW.

  Komentar soal ini bukan masalah syubhat tapi soal kenyataan dan ada dalil yang kuat. Timbul pertanyaan: APAKAH ADA DALAM AL QURAN ISTILAH KETURUNAN NABI, KETURUNAN RASUL ATAU KETURUNAN AHLUL BAIT!!!

  Dari hasil pencarian ternyata dalam Kitab suci kita, Al Quran tidak dikenal adanya istilah ‘keturunan nabi’ atau keturunan rasul atau keturunan ahlul bait sama sekali. Lalu mengapa kita lihat masih ada ‘orang-orang’ atau kelompok atau dinasti keluarga yang BERANI mengaku bahwa mereka adalah ‘keturunan’ nabi atau keturunan rasul atau keturunan ahlul bait???

  Selanjutnya penulis artikel berdalih pada:

  Sedangkan dalam perkara nasab, berlanjutnya silsilah bagi umat Islam adalah melalui anak laki-laki. Namun, khusus Baginda Nabi SAW, jalur nasab beliau turun melalui anaknya, Sayyidah Fathimah Az-Zahra.

  “Setiap anak bernisbah kepada ayahnya kecuali anak-anak Fathimah, akulah wali dan nisbahnya” (H.R. Hakim).

  Simak jawaban dan tanggapan masalah dan dalil di atas sbb.:

  Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ﴾SQS. Al Ahzab, 33:5﴿

  Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

  ليس مِن رجلٍ ادَّعى لغير أبيه وهو يَعلَمه إلاَّ كفر بالله، ومَن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسبٌ فليتبوَّأ مقعَدَه من النار ))، رواه البخاريُّ (3508)، ومسلم (112)، واللفظ للبخاري

  “Tidak ada seorangpun yang mengaku (orang lain) sebagai ayahnya, padahal dia tahu (kalau bukan ayahnya), melainkan telah kufur (nikmat) kepada Allah. Orang yang mengaku-ngaku keturunan dari sebuah kaum, padahal bukan, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka” (HR. Bukhari dan Muslim).

  Simak keyakinan kelompok yang ‘ngaku‘ sebagai keturunan rasul dengan pijakan kuat sbb.:

  Ketua Umum Rabithah Alawiyah Sayyid Zen Umar bin Smith menyatakan bahwa fenomena itu perlu diluruskan.

  Menurutnya, habib secara bahasa berarti keturunan Rasulullah yang dicintai. Adapun, habaib adalah kata jamak dari habib. Jadi tidak semua keturunan Rasulullah bisa disebut habib.

  Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husein disebut sayyid, dan dari Sayyidina Hasan disebut assyarif. Hasan dan Husein merupakan putra Sayyida Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Zen menjelaskan, di Indonesia para keturunan Rasullullah banyak yang berasal dari Husein. Maka banyak yang disebut sayyid.

  Sementara keturunan-keturunan Hasan kebanyakan menjadi raja atau presiden seperti di Maroko, Jordania, dan kawasan Timur Tengah. Pertama kali ulama-ulama dari Yaman atau Hadramaut masuk ke Indonesia di beberapa daerah. Karena adanya akulturasi budaya, sebutan sayyid di Aceh berubah menjadi Said, di Sumatra Barat menjadi Sidi dan lain sebagainya.

  http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/11/nd9vk0-salah-kaprah-sebutan-habib-di-masyarakat

  http://www.islamnusantara.com/habib-lutfi-islam-itu-kaya-santri-jangan-hanya-belajar-halal-haram-saja/#comment-860

 4. 8

  sebagai orang awam yang baru belajar ilmu agama saya masih bingung.. dengan artikel ini.. karna ada sebagian comentar yang membantah nya.. tolong penjelasanya lebih lanjut..

 5. 10

  yang masih belum paham dan masìh membantah dgn keturunan Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra r.a.monggo, di indonesia banyak pondok pesantren, saya yakin anda menemukan jawaban, kalem aja bro! Belajar agama jangan hanya pakai akal, jgn hanya pakai nalar, kadang hatipun masih membangkang, cobalah dengan mendekati para ulama’ salafus shaleh, yg dalam menyampaikan ilmu mereka tidak mengkafirkan, membid’ahkan, memerangi yang lain, termasuk para kafir dzimmi, gunakan ajaran nabi, kalau bahasa sekarang perlu diselidiki dari sumbernya, nah di pondok pesantren ada banyak referensi sumber yang bisa di baca dan di pahami, klo ga bisa baca ya mondok sekalian jadi santri, selamat mencoba! Shallu ‘alannabiy Muhammad!

  • 11

   ASSALAMU’ALAIKUM WR WB SAUDARAKU.
   ALLAHU AKBAR, SHALLU ‘ALANNABIY MUHAMMAD.
   Saya setuju dengan pendapat saudara,
   kalau ada orang yang bertanya tentang kejelasan mengenai mana dalilnya dst,
   maka kita yang bukan ahlinya kembalikan kepada guru kita. Sarankan beliau terebut agar langsung menuju guru kita, kalau memang beliau benar-benar ingin meluruskan maka langsung ke pakarnya secara mutawattir, jangan bikin bingung ummat.
   perdebatan kerap kali akan menimbulkan perpecahan. WAALLU A’LAM BISSHOWAB

  • 12

   ALLOHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD, Sudah jelas Imam Mahdi kata Rosululloh dari keturunannya yang namanya seperti namaku, ini membuktikan keturunan Rosululoh tidak terputus. Rosululloh berkata siapa yang mencintaiku, cintailah keluargaku.

 6. 13

  Keturunan nabi tidak akan terputus dan dzuriatnya tersebar bukan hanya yang jadi habaib saja, sampean jangan ngawur.. Jangan buat mereka sedih

 7. 14

  Ass,…Bagi yang tidak mau mengakui keturunan dan dzuriyat Nabi, Saw,….apa rugi nya bagi Nabi, Saw,…..Sampean sendiri yg rugi besar,….belajar agamanya salah metode nya,….

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>